• Sản phẩm được gắn thẻ “2K ở kênh trước và Full HD 1080p”

2K ở kênh trước và Full HD 1080p

0971141774
0971141774